Lorem ipsum dolor sit

662 120 849 500 125 380 508 672 456 induset@induset.pl

Otrzymaliśmy wsparcie na podstawie umowy o dofinasowanie projektu nr POPW.01.05.00-26-0036/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 114 015,30

Translate »